fbpx

Skontaktuj się z nami:

Szkoła

 
+48 720 009 000
info@surfpeople.pl

Lokalizacja:

Kemping Chałupy 3

Szkoła otwarta jest od 30 kwietnia do 20 września.

Sklep Surf People 

 
+48 720 004 000
sklep@surfpeople.pl

Lokalizacja:

Starowiejska 36, 84-120 Władysławowo

Sklep otwarty jest od 30 kwietnia do 20 września.

Surfco Kompała Jakub Kulczyński Bartosz spółka cywilna

Szymały 3

42-600 Tarnowskie Góry

NIP 6452554088

Regulamin Surf People

1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia w Surf People jest wypełnienie formularza zapisowego oraz zapoznanie się i podpisanie regulaminu (jeśli kursant jest niepełnoletni formularz musi być wypełniony przez jego rodzica lub opiekuna prawnego)

2. W celu rezerwacji kursu konieczna jest wpłata zadatku. Jeśli zajęcia nie odbędą się, zadatek nie przepada i na daną kwotę zostaje wystawiony bezterminowy voucher.

3. Kurs jest płatny z góry pierwszego dnia. W przypadku wcześniej zarezerwowanego kursu dopłata do zadatku następuję w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Kursant zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia 15 minut przed umówioną lekcją w celu dobrania sprzętu (piankę, trapez, kamizelkę i kask) oraz przebrania się. Każde spóźnienie kursanta będzie wliczone w czas trwania zajęć.

5. Kursant zobowiązany jest do samodzielnego umówienia się na kolejne zajęcia w biurze szkoły lub telefonicznie/mailowo/przez stronę www. 

6. Lekcja może być odwołana przez kursanta co najmniej 3 godziny przed jej rozpoczęciem, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.

7. W sytuacji gdy kursant wykupił kurs grupowy a w danym momencie nie ma innego kursanta z którym mógłby być w grupie – kursant musi rozliczyć się za swoje zajęcia według cennika zajęc indywidualnych.

8. Na niewykorzystane godziny zajęć zostanie wystawiony bezterminowy voucher.

9. Surf People nie gwarantuje dowozu kursantów w miejsce zajęć. W przypadku zajęć prowadzonych na innych spotach niż Chałupy 3, kursant zobowiązany jest dojechać samodzielnie na miejsce zajęć.

10. Szkoła Surf People nie organizuje parkingu dla swoich kursantów.

11. Jeśli szkolenia odbywają się na Mewiej Rewie, kursant zobowiązany jest pokryć koszty motorówki (50 zł), która kursuje ląd – wyspa – ląd.

12. Na czas trwania szkolenia kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć. Za ubezpieczenie niepełnoletniego kursanta odpowiedzialny jest jego rodzic lub opiekun prawny.

13. Kursant podczas szkolenia musi mieć założony kask i kamizelkę asekuracyjną, niezależnie od jego poziomu zaawansowania i wieku.

14.  Udział w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz przyjmowania tego typu środków podczas szkolenia jest niedozwolony!

15. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania instruktora o swoich umiejętnościach, ewentualnych problemach zdrowotnych, ograniczeniach oraz do stosowania się do jego poleceń podczas zajęć. 

16. Odpowiedzialność za niestosowanie się do poleceń instruktora, brak kasku/kamizelki lub bycie pod wpływem alkoholu/narkotyków ponosi kursant

17. Jeśli sprzęt został zgubiony lub uszkodzony na skutek niestosowania się do zaleceń instruktora, kursant ponosi odpowiedzialność materialną.

18. Instruktor i szkoła Surf People nie ponoszą odpowiedzialności za szkody rzeczowe i na osobie poniesione przez kursanta podczas szkolenia.

19. Reklamacji można dokonać w biurze szkoły lub drogą mailową: info@surfpeople.pl. Rozpatrzenie reklamacji i zwrot kosztów następuje w ciągu 14 dni. 

20. Udział w kursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.